Spomenik Community

Profile

Join date: Dec 30, 2021

About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer


Nhà Máy Hadra - Chuyên Sản Xuất Và Cung Cấp Vật Tư Tủ Điện, Thang Máng Cáp, Tủ Rack, Cửa Chống Cháy, Ống Gió, Gia Công Cơ Khí

Website: https://hadra.com.vn/

GG map: https://goo.gl/maps/Yi1aBipjFENYHNC2A

Hotline: 0983 898 192

Địa chỉ: Số Nhà 28, Phố Huyện, Quốc Oai , Hà Nội.

Email: phuclong.268@gmail.com

Hashtag: #HaDra #hadracomvn #nhamayhadra #tudien #thangmaycap #onggio #cuachongchay #giacongcokhi /g/11h263l5t_


Hadra Nhà Máy

More actions