Spomenik Community

Profile

Join date: Dec 14, 2021

About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer

Phúc Long HaDra - Chuyên Sản Xuất Và Cung Cấp Vật Tư Tủ Điện, Thang Máng Cáp, Tủ Rack, Cửa Chống Cháy, Ống Gió, Gia Công Cơ Khí. Sản Phẩm Mang Thương Hiệu HADRA.

Website: https://hadra.vn/

Hotline: 0975 63 62 63 - 0934 66 31 31

Địa chỉ: Km 22 - Đại Lộ Thăng Long - Quốc Oai - Hà Nội

Email: kdphuclong68@gmail.com

Hashtag: #HaDra #hadravn #hadraphuclong #tudien #thangmaycap #onggio #cuachongchay #giacongcokhi

Mạng xã hội HaDra Phúc Long:

Facebook: https://www.facebook.com/PhucLongHaDra/

Twitter: https://twitter.com/hadravn

Pinterest: https://www.pinterest.com/hadraphclong/_saved/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJpZ0B_TXxNYluO5SOhkgpA/about

500px: https://500px.com/p/hadravn

Trello: https://trello.com/hadravn


HaDra Phúc Long

More actions