Spomenik Community

Profile

Join date: Jan 15, 2022

About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer

Phúc Long Intech - Chuyên Sản Xuất Và Cung Cấp Vật Tư Tủ Điện,Tủ Rack, Cửa Chống Cháy, Ống Gió, Thang Máng Cáp, Tủ Mạng, Gia Công Cơ Khí. /g/11gyb0jsn_

Website: https://phuclongintech.vn/

GG map: https://goo.gl/maps/Z1goXtuvrjLuQ4Sn9

Hotline: 0987 30 33 30

Địa chỉ: KCN Ngọc Liệp, Thị Trấn Quốc Oai , Huyện Quốc Oai , Thành Phố Hà Nội

Email: kinhdoanhphuclong28@gmail.com

#phuclongintech #tudien #thangmaycap #onggio #cuachongchay #giacongcokhi

Xem thêm:

https://www.facebook.com/phuclongintech.vn/

https://www.pinterest.com/phuclongintechvn/_saved/

https://twitter.com/phuclongintech

https://phuclongintechvn.tumblr.com/

https://500px.com/p/phuclongintechvn

https://getpocket.com/@phuclongintechvn

https://muckrack.com/phuc-long-intech/bio


Intech Phúc Long

More actions