Spomenik Community

Profile

Join date: Dec 2, 2021

About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer

Cung cấp Vải địa kỹ thuật, màng chống thấm HDPE, giấy dầu, thảm bảo vệ sàn, vỉ thoát nước và thi công lắp đặt các hạng mục chống thấm bằng bạt HDPE, thi công dự án cảnh quan môi trường, các dự án hạ tầng và thi công bảo vệ sàn nhà.

Website: https://vaidiakhongdet.com/

GG map: https://www.google.com/maps?cid=7318646281897622018

Địa chỉ: Số 17A Tô Vĩnh Diện, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Hotline: 0902880700

Email: 17a@hatangviet.vn

#vaidiakhongdet #vaidiakhongdetcom #hatangviet


https://twitter.com/vaidiakhongdet

https://dribbble.com/vaidiakhongdetcom/about

https://www.pinterest.com/vaidiakhongdetcom/_saved/

https://www.flickr.com/people/194580213@N08/

https://vaidiakhongdetcom.tumblr.com/

https://issuu.com/vaidiakhongdetcom

https://www.behance.net/vaidiakhongdetcom

https://www.linkedin.com/in/vaidiakhongdetcom-1a7628227/


Vải Địa Không Dệt

More actions